Čo je RDS-TMC

To, čo je už niekoľko rokov bežné v okolitých krajinách, majú teraz možnosť exkluzívne využívať majitelia navigátorov značky Garmin aj na Slovensku. Digitálne informácie o aktuálnej cestnej premávke sú vysielané prostredníctvom rozhlasových FM vysielačov, pomocou technológie RDS-TMC*. Zakódované správy sú vysielané na pozadí bežného hlasového vysielania rádia. Na rozdiel od bežných rozhlasových dopravných vysielaní, ktoré sú vysielané v polhodinových intervaloch pre celé územie, navigátory prijímajú správy nepretržite, ale zobrazujú len tie informácie, ktoré sa týkajú aktuálnej trasy alebo najbližšieho okolia vozidla. Oproti príjmu dopravných správ cez mobilné telefóny je systém RDS-TMC dostupný všade, kde je pokrytie FM vysielačov a jeho prevádzka je pre užívateľa bezplatná**.

Obsah vysielania RDS-TMC

• zjazdnosť ciest z hľadiska poveternostných podmienok
• dlhodobé obmedzenia alebo práce na cestách
• nehody alebo iné krátkodobé obmedzenia
• zmeny v plynulosti cestnej premávky
Základ prémiového vysielania tvorí modelovanie stavu cestnej premávky pomocou sledovania pohybu vybranej veľkej skupiny vozidiel (Flow Traffic). V reálnom čase sa porovnávajú okamžité prejazdné rýchlosti na jednotlivých úsekoch ciest s historickými údajmi. V prípade spomalenia sa vyhodnocuje jeho závažnosť i predpokladaný čas zdržania na tomto úseku. Týmto spôsobom sa identifikuje problém na ceste často ešte pred príchodom záchranárov alebo polície, prípadne pred jeho nahlásením vodičmi do rádia.

Rozdelenie dopravných správ

Dopravné udalosti
• nehody, uzávierky, nepriaznivé počasie, zjazdnosť, práce na ceste a podobne
• tieto informácie sú zobrazované formou grafických symbolov
Plynulosť premávky
• výrazné spomalenia alebo až zastavenie premávky
• úseky s obmedzenou plynulosťou sú na mape zvýraznené farebným symbolom podľa dôležitosti

Vyhodnotenie dopravných správ

• filtrovanie správ podľa aktuánej pozície a naplánovanej navigačnej trasy
• zobrazenie informácie o najbližšej udalosti aj s predpokladaným časom zdržania
• podrobný textový popis udalosti alebo jej grafické zobrazenie na mape
• automatický návrh vhodnej alternatívnej trasy alebo dotaz na prepočet trasy
Systém digitálneho šírenia informácií o aktuálnych udalostiach na cestách výrazne prispieva k bezpečnosti a plynulosti premávky. Preto sme hrdí, že túto technológiu prináša na Slovensko značka Garmin – špecialista na profesionálne navigácie pre všetkých.

* RDS – Radio Data System / * TMC – Traffic Message Chanel
** Bezplatný príjem RDS-TMC správ pre majiteľov navigátorov Garmin so zodpovedajúcim TMC prijímačom

www.garmin.sk